Τρίτη, 31 Μαρτίου 2009

ΠΟΝΤΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΑΝΓΝΩΡΙΣΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΡΑ

Η ποντιακή διάλεκτος στην Τουρκία
και ο Άτλαντας των γλωσσών της UNESCO
του Φάνη Μαλκίδη

Μετά την οθωμανική κατάκτηση του Εύξεινου Πόντου, ακολούθησε και ο βίαιος εξισλαμισμός των Ελλήνων. Οι πρώτοι εξισλαμισμοί ελληνικών πληθυσμών του Πόντου σημειώνονται στην περιοχή του Όφεως, ακολουθούν οι περιοχές των Σουρμένων, Αργυρούπολης, Τόνιας και άλλες. Ωστόσο ένας μεγάλος αριθμός Ελλήνων διατήρησαν τη γλώσσα τους, την ποντιακή διάλεκτο και εν μέρει χριστιανική θρησκεία τους κρυφά.

Το Φεβρουάριο του 1856 υπό την πίεση των ευρωπαϊκών δυνάμεων, ο Σουλτάνος υπέγραψε το Χάτι-Χουμαγιούν, με το οποίο κάθε Οθωμανός υπήκοος ήταν ελεύθερος να αλλάξει θρησκεία χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του. Ωστόσο οι εξελίξεις με την άνοδο των Νεότουρκων και την έναρξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου δεν επέτρεψαν διάσωση της γλώσσας, όπως θα έπρεπε καθώς και την μεταστροφή στην αρχική θρησκεία. Σύντομα το νεοτουρκικό κίνημα καθώς και το κεμαλικό οργάνωσε τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου καθώς και τη γενοκτονία των Ελλήνων της Θράκης και της Μικράς Ασίας (Ιωνίας), που στοίχισε τη ζωή σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Ο διωγμός του μεγαλύτερου μέρους των ελληνόφωνων του Πόντου ολοκληρώθηκε το 1924 και στον Πόντο έμειναν μόνο οι μουσουλμάνοι Έλληνόφωνοι, αφού η ανταλλαγή των πληθυσμών η οποία ακολούθησε τις διώξεις έγινε με βάση το θρήσκευμα.

Η διάλεκτος των Ελλήνων του Πόντου, η οποία συντηρείται μέχρι σήμερα παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν από την Τουρκία, είναι μια από τις σημαντικότερες ελληνικές διαλέκτους η οποία προέρχεται από τα ελληνιστικά χρόνια, με πλήθος λέξεων προέλευσης από την Ομηρική περίοδο. Σήμερα η ποντιακή διάλεκτος εξακολουθεί να μιλιέται σε πολλές περιοχές της Ελλάδας όπου κατέφυγαν οι Πόντιοι μετά το διωγμό, στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ, όπου οι Πόντιοι έφυγαν σαν μετανάστες και φυσικά στην Τουρκία όπου ζουν συμπαγείς ποντιακοί πληθυσμοί. (Ο Ομέρ Ασάν συγγραφέας του βιβλίου ο Πολιτισμός του Πόντου αναφέρεται σε 300.000 Ποντιόφωνους).

Η πρόσφατη δημοσίευση, με αφορμή την παγκόσμια ημέρα των γλωσσών, από την UNESCO (Η εκπαιδευτική επιστημονική και πολιτιστική οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών) του ψηφιακού διαδραστικού Άτλαντα των γλωσσών του πλανήτη σε κίνδυνο (www.unesco.org/culture/ich/index.php?pg=00206), δημιουργεί νέα δεδομένα για την ποντιακή διάλεκτο. Ο Άτλαντας των παγκόσμιων γλωσσών σε κίνδυνο απαριθμεί 18 γλώσσες στην Τουρκία που αντιμετωπίζουν την εξαφάνιση, όπου μεταξύ των άλλων συμπεριλαμβάνεται η ποντιακή διάλεκτος στον κατάλογο των γλωσσών που κινδυνεύουν. Στη μελέτη της UNESCO, ο βαθμός στον οποίο μια γλώσσα αντιμετώπισε την εξάλειψη τέθηκε σε 5 κατηγορίες: • επισφαλής • σίγουρα σε κίνδυνο • σοβαρά σε κίνδυνο
• αυστηρά σε κίνδυνο • εξαφανισμένη.

Η UNESCO αναφέρει σχετικά ότι «Οι γλώσσες είναι εργαλεία αρχής της ανθρωπότητας για την έκφραση των ιδεών, των συγκινήσεων, της γνώσης, των μνημών. Οι γλώσσες είναι επίσης αρχικοί φορείς των πολιτιστικών εκφράσεων και της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, ουσιαστικοί στην ταυτότητα των ατόμων και των ομάδων. Η προστασία των διακυβευμένων γλωσσών είναι έτσι ένας κρίσιμος στόχος να διατηρήσει την πολιτιστική ποικιλομορφία παγκοσμίως».

Η Τουρκία όμως αντιδρά στην προσπάθεια διατήρησης της γλώσσας και ανάκτησης της ιδιαίτερης ταυτότητας των Ποντιόφωνων. Οι προσπάθειες εκ μέρους των νέων κυρίως Ποντίων να εκφράσουν με λόγια ή με γραπτά κείμενα την ποντιακή τους διάλεκτο, την ιστορία, την πολιτιστική ταυτότητα αυτού του λαού, βρίσκουν απέναντί τους την Τουρκία.

Στο άρθρο 42 του τουρκικού Συντάγματος αναφέρονται σχετικά τα εξής: «Καμία γλώσσα εκτός από τον Τούρκο δεν θα διδαχθεί ως μητρική γλώσσα στους τουρκικούς πολίτες σε οποιαδήποτε ιδρύματα της κατάρτισης ή της εκπαίδευσης. Οι ξένες γλώσσες που διδάσκονται στα ιδρύματα της κατάρτισης και της εκπαίδευσης και των κανόνων να ακολουθηθούν από τα σχολεία που διευθύνουν την κατάρτιση και την εκπαίδευση σε μια ξένη γλώσσα θα καθοριστούν από το νόμο». Από την άλλη πλευρά το δίκτυο για την εκπαίδευση και τα ακαδημαϊκά δικαιώματα δηλώνει ότι ενώ το άρθρο 42 άλλαξε τις 9 Αυγούστου 2002 για να επιτρέψει τη «εκμάθηση των διαφορετικών γλωσσών και των διαλέκτων που χρησιμοποιήθηκαν παραδοσιακά από τους Τούρκους πολίτες στις καθημερινή τους ζωή, αυτό το δικαίωμα υπόκειται στους πολυάριθμους περιορισμούς, αφού η εκπαίδευση μητρικών γλωσσών στην Τουρκία είναι περιορισμένη και θεωρείται ως ζήτημα εθνικής ασφάλειας».

Τους περιορισμούς στην ελευθερία έκφρασης των εξισλαμισμένων Ποντίων που μιλούν σήμερα την ποντιακή διάλεκτο της ελληνικής γλώσσας και ζουν σήμερα στην Τουρκία, έχει καταγγείλει στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και προς τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) το 2002, η μη κυβερνητική οργάνωση «Διεθνής Ένωση για τα Δικαιώματα και την Απελευθέρωση των Λαών», με γραπτή έκθεσή της.

Επίσης, προφορική παρέμβαση στην 58η συνεδρίαση το 2002 της επιτροπής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα έγινε για το ίδιο θέμα και από η μη κυβερνητική οργάνωση «MRAP - Κίνηση ενάντια στο ρατσισμό - για τη φιλία ανάμεσα στους λαούς». Η μη κυβερνητική οργάνωση περιγράφοντας αυτή την κατάσταση, επιθυμούσε να επιμείνει στην ανυπαρξία ελευθερίας έκφρασης των Ποντίων, στη σημερινή Τουρκία, ενώ η αναφορά έγινε και στη πληροφόρηση για τις συνθήκες ζωής αυτού του λαού, αφού διεθνής κοινότητα οφείλει να γνωρίζει αυτή την κατάσταση. Επιπλέον, όπως επισημάνθηκε στην αναφορά της μη ανωτέρω κυβερνητικής οργάνωσης, οι παρεμβάσεις προς την κατεύθυνση της άρσης της διάκρισης εναντίον αυτού του λαού, αποτελούν ένα βήμα προς τη διαφύλαξη ενός ζώντος πολιτισμού, ο οποίος έχει εμπλουτίσει την ανθρωπότητα.

Η δημοσίευση του Άτλαντα της UNESCO αποτελεί μία σημαντική εξέλιξη για την Ποντιακή διάλεκτο, αφού για πρώτη φορά γίνεται αναφορά σ’ αυτήν από όργανο του ΟΗΕ. Μάλιστα η αναφορά αυτή συμπίπτει με την προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία χρόνια για διατήρηση της διαλέκτου και ανάκτησης της ταυτότητας ενός πληθυσμού, που βιώνει την τρομοκρατία και τις διώξεις και κάνει καθημερινές εκπτώσεις στην ποιότητα ζωής του.


ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ.GR

Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2009

Απλά μαθήματα οικονομικής σκέψης πάνω στο γραφείο ενός Βουλευτ


“”Με μικρούς συμβιβασμούς ,οι βουλευτές μέσω της λειτουργίας των πολιτικών τους γραφείων και χωρίς να ενοχλήσουν ιδιαίτερα την “πελατεία” τους, μπορούν να εξοικονομήσουν πάνω από € 20 εκ.”"

Μέσα σε καιρό σοβαρής οικονομικής κρίσης ρίχνοντας μία ματιά στον προϋπολογισμό της βουλής για το έτος 2009 , έχω να παραθέσω μερικές αφελείς (;) προτάσεις εξοικονόμησης, πάνω στα λειτουργικά έξοδα των βουλευτικών γραφείων.

Κάθε βουλευτής λοιπόν δικαιούται την απόσπαση έως και τεσσάρων συνεργατών του από δημόσιες υπηρεσίες ή τις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου για τη λειτουργία του πολιτικού του γραφείου.

Σύμφωνα με την αριθμ. 2/5220/0022/26-1-2009 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών εγκρίνεται η καθιέρωση υπερωριακής, νυχτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας, για τους υπαλλήλους που είναι αποσπασμένοι ή διατίθενται για την εξυπηρέτηση των Γραφείων των Βουλευτών μέχρι ενενήντα (90) ώρες συνολικά το μήνα . Το ωρομίσθιο της υπερωριακής εργασίας για τους υπαλλήλους όλων των προαναφερομένων περιπτώσεων της παρούσας απόφασης, καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.3205/2003.

O προϋπολογισμός λοιπόν προβλέπει αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Κωδικός 0511) της τάξης των € 15,6 εκ. (Αύξηση € 667 χιλ. ήτοι +4,4% και σε σχέση με το 2007 +30,8%. Αν οι συγκεκριμένες υπερωρίες περιορίζονταν στα επίπεδα του 2007 θα εξοικονομούνταν € 3,6 εκ. …

Παράλληλα η αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών(Κωδικός 0561) είναι της τάξης των € 6,7 εκ. (αύξηση € 2,1 εκ. ήτοι +46,1% και σε σχέση με το 2007 +109%.) Αν απλά οι συγκεκριμένες υπερωρίες περιορίζονταν στα επίπεδα του 2007 θα εξοικονομούνταν € 3,5 εκ.
Παράλληλα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2026/1992 (ΦΕΚ 43/Α/23-3-1992), στους υπαλλήλους που διατίθενται για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση των Βουλευτών καθώς και στους υπαλλήλους που διατίθενται στα γραφεία των κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή, προβλέπεται η καταβολή μηνιαίας αποζημίωσης για οδοιπορικά έξοδα.

Σύμφωνα με έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/9320/2008) : η μηνιαία αποζημίωση για οδοιπορικά έξοδα, την οποία δικαιούνται οι υπάλληλοι που διατίθενται για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση των βουλευτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2026/92 και του άρθρου 74 του ν.2910/2001, διαμορφώθηκε από 1-1-2008 έως 31-8-2008 σε 386,41 € (772,81 /2 ) και από 1-9-2008 έως 31-12-2008 σε 398,77 € (797,54 /2).

Σε ότι αφορά τα αντιμισθία συνεργατών βουλευτών O προϋπολογισμός προβλέπει πιστώσεις ύψους 13,6 εκ. ευρώ για την αποζημίωση των συνεργατών των βουλευτών (Κωδικός 0374 Αντιμισθία συνεργατών βουλευτών). Το 2008 οι αντίστοιχες δαπάνες έφταναν τα 8,8 εκ. ευρώ (Αύξηση € 4,8 εκ. ήτοι +54% και σε σχέση με το 2007 +80%. . Η αύξηση οφείλεται όχι μόνο στην αναπροσαρμογή των μισθών των συνεργατών των βουλευτών αλλά και της χρήσης του δικαιώματός τους να απασχολούν και δεύτερο επιστημονικό συνεργάτη, ο οποίος βέβαια αφαιρείται από τις αποσπάσεις από το δημόσιο (ΦΕΚ A 61/10.4.2008). Αν επιστρέφαμε στον ένα συνεργάτη θα εξοικονομούνταν € 4,8 εκ. Οι βουλευτές δεν θα μπορούσαν να παράγουν νομοθετικό και πολιτικό έργο χωρίς τον δεύτερο επιστημονικό συνεργάτη;

Επειδή όμως και τα γραφεία των βουλευτών είναι πολυδάπανα το κράτος τους στηρίζει. Οι βουλευτές λαμβάνουν επίδομα οργάνωσης γραφείου, το οποίο κατανέμεται ως εξής: για τους βουλευτές Επικρατείας, Α’ και Β’ Αθηνών, Α’ και Β’ Πειραιώς είναι ίσο με το 20% της αποζημίωσής τους (1.200 ευρώ) και για τους βουλευτές της περιφέρειας είναι ίσο με το 25% (`1.500 ευρώ). Ποσά τα οποία είναι αφορολόγητα!

O προϋπολογισμός προβλέπει πιστώσεις ύψους € 9,2 εκ. (Κωδικός 0123 Επίδομα οργάνωσης γραφείου βουλευτών). Η αύξηση είναι της τάξης των 341 χιλ ήτοι +3,5% και σε σχέση με το 2007 +11%. Το επίδομα αυτό κατά την άποψή μου θα έπρεπε να καταργηθεί. Αν όμως οι βουλευτές δέχονταν μία περικοπή της τάξεως των 30% θα εξοικονομούνταν € 2,8 εκ.
Όσον αφορά τα (σταθερά) τηλέφωνα που χρησιμοποιούν ατελώς, υπάρχουν και εδώ κάποιες διαβαθμίσεις: στους βουλευτές Επικρατείας, Α’ και Β’ Αθηνών, Α’ και Β’ Πειραιώς παρέχονται επτά τηλεφωνικές συνδέσεις, ενώ στους υπολοίπους, οκτώ.
Μάλιστα σημειώθηκαν κάποιοι περιορισμοί στα τηλέφωνα των βουλευτών καθώς, διατηρούν τις 8 γραμμές σταθερής τηλεφωνίας που διέθετε ο καθένας αλλά από 13.500 ευρώ ετησίως που ελάμβαναν στο εξής θα παίρνουν 12.000 ευρώ. Η Βουλή προσδοκά έτσι να εξοικονομήσει περίπου 1 εκ € το χρόνο.

Η ατέλεια αυτή βαρύνει βεβαίως τη Βουλή μέχρι του συνολικού ποσού των 12.000 ευρώ ετησίως για κάθε βουλευτή και για το σύνολο των συνδέσεων, ενώ καλύπτει και γραμμή ADSL ως 24Mbs (λέτε να μπουν οι εκπρόσωποι μας στην ψηφιακή εποχή;).
Η αλήθεια είναι ότι μετά την κατάργηση της ατέλειας των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων για τους βουλευτές το 2000, λόγω της μεταβολής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του ΟΤΕ, η Βουλή δημιούργησε χρέη προς τον Οργανισμό και προς εταιρείες κινητής τηλεφωνίας έφταναν το 2007 περίπου τα 34 εκατ. ευρώ.

Η Βουλή επιβαρύνεται όμως τελικά , όπως προκύπτει, και με τα ποσά των υπερβάσεων. Ποσά που βεβαίως πληρώνουν τελικά στην πραγματικότητα οι Έλληνες φορολογούμενοι. Το ζήτημα έχει προκαλέσει ήδη έντονες αντιδράσεις εντός και εκτός της εθνικής αντιπροσωπείας, με ενώσεις πολιτών να διαμαρτύρονται έντονα καθώς υποστηρίζουν πως τελικός αποδέκτης του χρέους αυτού είναι οι Έλληνες πολίτες.

Τέλος οι βουλευτές Δικαιούνται επίσης ταχυδρομική ατέλεια της τάξεως των 1000 ευρώ μηνιαίως, στείλουν δεν στείλουν γράμμα, ποσό που διπλασιάζεται στις γιορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα, ένα συνολικό ποσό της τάξης των 4,2 εκ €.
Μάλιστα η αποστολή διαφημιστικού έντυπου υλικού από πολιτικά γραφεία χωρίς να υπάρχει καμία προηγούμενη επικοινωνία ή παραχώρηση προσωπικών στοιχείων , αποτελεί από μόνο του ποινικό αδίκημα και θα έπρεπε να απαγορευτεί.
Από τον Ιούνιο του 2006 ισχύει ο αναθεωρημένος νόμος Ν.3471/06 (ΦΕΚ 133Α’/28-6-2006), ο οποίος τροποποιεί και επεκτείνει τα άρθρα και τις διατάξεις του προηγούμενου Ν2472/97 περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ο νέος νόμος απαγορεύει ρητά και κατηγορηματικά κάθε είδους επικοινωνία (ηλεκτρονική, τηλεφωνική, ταχυδρομική) με σκοπό καθαρά διαφημιστικό ή ενημερωτικό με τις παρούσες διατάξεις να έχουν ισχύ και στα βουλευτικά γραφεία.

Με μικρούς συμβιβασμούς ,οι βουλευτές μέσω της λειτουργίας των πολιτικών τους γραφείων και χωρίς να ενοχλήσουν ιδιαίτερα την “πελατεία” τους, μπορούν να εξοικονομήσουν πάνω από € 20 εκ.. Ψίχουλα θα μου πείτε σε σχέση με την οικονομική κρίση και τις ανάγκες της οικονομίας. Απλώς να θυμίσουμε εδώ τη δήλωση του πρωθυπουργού Καραμανλή «Το όχι σε όλα σήμερα δεν ταιριάζει στην εθνική υπόθεση της οικονομικής κρίσης» και να σκεφτούμε αν τα πολιτικά γραφεία δεν λειτουργούν σήμερα ως προφάσεις εν αμαρτίαις!

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ
Οικονομολόγος
http://www.epikairo.gr/?p=15271

ΘΑ ΤΟΥΣ ΜΑΖΕΨΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ???http://troktiko.blogspot.com/2009/03/blog-post_6614.htmlΠρόεδρε θα κάνεις κάτι ?

Ταιριάζει απο την μία ο ένας βουλευτής εκπρόσωπος του κόμματος και γνωστός τηλεβιβλιοπωλητής να μας ενημερώνει εδώ και χρόνια πως ...η Ελλάδα αιμορραγεί ... και απο την άλλη χαμογελαστοί οι μπουμπούκοι του κόμματος ...

Πρόεδρε μήπως μας πήραν στο ...ψιλό???
Δουλειά κύριοι δεν έχουμε χρόνο για φωτογραφίσεις ,
είπαμε η Ελλάδα αιμορραγεί .
Αν όχι να μας το πείτε να αφιερώσουμε όλες τις ώρες μας σε πατριώτες πολιτικούς που εργάζονται άοκνα αθόρυβα και προ πάντων μακρυά απο κάμερες life style , πολλά περισσότερα χρόνια απο τους τηλεοπτικούς αστέρες.

Φαντάσου πρόεδρε στην ομόνοια να συναντηθούν δύο ειρηνικές πορείες πατριωτών και ανθελλήνων και να με φωνάξει κάποιος προδότης ...μπουμπούκο (!!!) τι γίνετε τότε πρόεδρε ???


Υ.Γ.
Δηλαδή ο Βορίδης που έχει πολύ πιο όμορφη σύντροφο (μιλάμε για πολύ class γυναίκα high level) γιατί δεν την <<διαφημίζει>> ???.
Άλλο επίπεδο όμως , αυτό που μας αρέσει.

Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2009

ΟΤΑΝ ΜΙΛΑΕΙ Ο ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΓΡΑΦΕΙ Ο "ΣΤΟΧΟΣ" ΑΞΙΖΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ


ΑΠΛΑ ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΑΥΑΡΧΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΑ ΠΟΥ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΟΝΤΙΚΙΑ ΣΕ ΣΚΟΝΙΣΜΕΝΑ ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΩΝ "ΜΑΧΙΜΩΝ" ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ... <<ΕΠΙΤΕΛΕΙΩΝ>> .www.stoxos.gr
http://infognomonpolitics.blogspot.com/

http://www.thermopilai.org/content/e-omilia-tou-sabba-kalenteride-ston-sullogo-thermopules

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ

ΕΥΓΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ "ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ".

Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2009

ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ και ΜΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Στον ανταρτοπόλεμο χρειάζεται καλό σχέδιο και πολύ καλές εκπαιδευμένες μονάδες.
Ας ελπίσουμε πως θα δούμε αποτέλεσμα σύντομα .
Δύσκολος πόλεμος μέσα στις πόλεις , καλύτερα ρωτήστε τους Αμερικάνους βετεράνους του Ιράκ.

Κυριακή, 15 Μαρτίου 2009

Έλληνας είναι τελικά ο υπουργός Ανάπτυξης Κύριος Κωστής Χατζηδάκης


Έλληνας είναι και ο υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης.

ΑΓΩΓΟΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΜΕ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ???
ΒΟΓΚΑΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕ.


Υπουργέ είσαι στην καρδία μας με τις κινήσεις σου στο ενεργειακό πάνω αλλα και <<κάτω>> απο το τραπέζι.
Φρόντισε και τις τιμές να πάνε προς τα κάτω και θα γράφουμε για σένα κάθε μέρα .

Πρόσεχε μην σε φάνε όμως όπως κάνανε και με τον Φώλια.
Πρόσεχε τους Αμερικάνους αγαπητέ αμς κύριε Χατζιδάκη γιατί όσο θέλεις το καλό της πατρίδος μπορεί να σου βγάλουν κανένα ψεύτικο σκάνδαλο...

Στην Ελλάδα , πράκτορες των ξένων υπηρεσιών και Έλληνες οι οποίοι έχουν ξεπουληθεί στους ξένους , κάνουνε ότι περνάει απο το χέρι τους για γκρεμίσουν κάθε καλό που πάει να γίνει και ειδικότερα όταν αυτό δεν ...βάζει λεφτά στις αμερικάνικες και βρετανικές εταιρίες.

Προχώρα και πρόσεχε κύριε Χατζιδάκη , είσαι καθαρός πολιτικός ...
το νού σου δυτικά.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΩΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΙΩΤΩΝΚολοκοτρώνη 44
10560 – Αθήνα
info@himaraunion.com
www.himaraunion.com
τηλ: +306944908605
+306936660129
Αθήνα, 14 Μαρτίου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Τρίτη 10 Μαρτίου, ο εισαγγελέας Αυλώνα στην δίκη του δημάρχου Χιμάρας Βασίλη Μπολάνου για την αποξήλωση των οδικών πινακίδων, πρότεινε την καταδίκη του σε φυλάκιση ενός έτους και επιβολή χρηματικού προστίμου 4000 ευρώ για κατάχρηση εξουσίας και καταστροφή δημόσιας περιουσίας.

Τα πραγματικά γεγονότα έχουν ως εξής:
Το περασμένο έτος, αυθαίρετα και ως μη όφειλε, το αντίστοιχο αλβανικό ΥΠΕΧΩΔΕ αποφάσισε να τοποθετήσει πινακίδες οι οποίες υποδεικνύουν τα τοπωνύμια, τις συνοικίες, τα μνημεία καθώς και τις κύριες οδούς της Χιμάρας. Κατά την αλβανική νομοθεσία η συγκεκριμένη αρμοδιότητα ανήκει στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ο δήμος Χιμάρας, όμως, δεν ερωτήθη ποτέ για την τοποθέτηση των πινακίδων. Ο δήμαρχος Χιμάρας, συμμορφούμενος με τη νομιμότητα αφαίρεσε τις συγκεκριμένες πινακίδες για τρεις επιπλέον λόγους:
- Οι πινακίδες περιόριζαν τα όρια του δήμου και άφηναν τουριστικά «φιλέτα» εκτός δικαιοδοσίας του δήμου Χιμάρας με σκοπό να τα διαχειριστούν οι «εκλεκτοί» των αλβανών κυβερνώντων, όπως έγινε με την παραλία στη Νίβιτσα-Κακομαία.
- Καταστρατηγούσαν και παραποιούσαν τη σημασία των πολιτιστικών μνημείων, π.χ. το «Μοναστήρι του Σταυρού» αναφερόταν ως «Εκκλησία του Αγίου Σταυρού» και πολλά άλλα τέτοια ευτράπελα.
- Οι πινακίδες ήσαν δίγλωσσες (αλβανικά και αγγλικά) και όχι τρίγλωσσες. Δεν περιελάμβαναν δηλαδή την ελληνική ως μητρική μας γλώσσα κατά παράβαση αφ’ ενός του άρθρου 11 της Συμβάσεως Πλαισίου του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις Εθνικές Μειονότητες και αφ’ ετέρου την προ ενός μόλις μηνός ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για αναγραφή των πινακίδων υποχρεωτικά και στα ελληνικά.
Η πρόταση του εισαγγελέα Αυλώνα προφανώς επηρεάστηκε από την εθνικιστική προπαγάνδα που ασκούν τα αλβανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης καθώς και αλβανοί βουλευτές όλων των παρατάξεων.

Η συγκεκριμένη δίωξη έρχεται να προστεθεί
• στην πρόσφατη οριστική καταδίκη πέντε Χιμαριωτών από το ανώτατο δικαστήριο της Αλβανίας για τα γεγονότα των εκλογών του 2003 και
• στη δίωξη δέκα Χιμαριωτών για συμμετοχή τους σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά του άγριου ξυλοδαρμού δύο συμπατριωτών μας από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Χιμάρας.

Πρέπει επίσης, να προβληματίσει η πρακτική των αλβανικών αρχών να δημοσιοποιούν τις διώξεις κατά ομογενών κάθε φορά που επισκέπτονται την Αλβανία Έλληνες επίσημοι. Συγκεκριμένα,
- Ενώ η υπόθεση των πέντε Χιμαριωτών εκκρεμούσε ενώπιον του ανωτάτου δικαστηρίου για δύο περίπου χρόνια, μετά από πλήθος αναβολών η απόφαση τελικά βγήκε μία ημέρα πριν την επίσκεψη της Υπουργού Εξωτερικών κυρίας Μπακογιάννη στα Τίρανα, με την ιδιότητα της προεδρευούσης του ΟΑΣΕ
- Η καταδίκη των 10 Χιμαριωτών για «συμμετοχή σε παράνομη διαδήλωση» για τον άγριο ξυλοδαρμό δύο συμπατριωτών μας πραγματοποιήθηκε μία ημέρα πριν την επίσκεψη του Υφυπουργού Εξωτερικών κυρίου Θεόδωρου Κασσίμη στην Αλβανία.
- Ενώ το δικαστήριο για την εκδίκαση της υπόθεσης του δημάρχου είχε αναβληθεί πολλές φορές αποφάσισαν να δημοσιοποιήσουν την πρόταση του εισαγγελέα μία ημέρα πριν επισκεφθεί την Αλβανία ο Υφυπουργός Εξωτερικών κύριος Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.
Αυτές οι συμπεριφορές δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν ως τυχαίες. Το αλβανικό κατεστημένο κάνει επίδειξη δυνάμεως επιχειρώντας να τρομοκρατήσει και να κάμψει τις εστίες αντιστάσεως στη Χιμάρα και στη Βόρειο Ήπειρο γενικότερα.

Η Ένωση Χειμαρριωτών καταγγέλει για μία ακόμη φορά τις αλβανικές μεθοδεύσεις και ζητά από το αλβανικό κράτος
• να σεβαστεί το δικαίωμά μας στον αυτοπροσδιορισμό ως Ελλήνων και
• να σταματήσει την ποινικοποίηση της πολιτικής και κοινωνικής μας δραστηριότητας.
Προαγγέλουμε την προσφυγή μας στο Διεθνές Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την υπόθεση των πέντε. Θα αναλάβουμε εκστρατεία ενημέρωσης στους διεθνείς οργανισμούς έτσι ώστε να εγείρουμε εμπόδια στην ενταξιακή πορεία της Αλβανίας προς τις ευρωατλαντικές δομές έως ότου αυτή συμμορφωθεί με τους κανόνες ενός κράτους δικαίου. Πιστεύουμε σε αυτήν μας την προσπάθεια θα βρούμε αρωγό την ελληνική πολιτεία στο σύνολό της.
Ας αντιληφθούμε ότι, εάν οι εθνικιστικοί κύκλοι της Αλβανίας συνεχίσουν τις μέχρι τώρα μεθοδεύσεις τους και η αντίδραση της ελληνικής πλευράς παραμείνει η ίδια, ο ελληνισμός της Χιμάρας και της Βορείου Ηπείρου θα αποτελέσει παρελθόν.

ΟΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΞΥΠΝΙΟΙ , ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΞΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΑ Μ.Μ.Ε.


Ο πρόεδρος της Βολιβίας, Έβο Μοράλες παραχώρησε σε φτωχούς ιθαγενείς κτήματα που είχαν προσφάτως κρατικοποιηθεί από πλούσιους γεωκτήμονες. Ο Μοράλες, έχοντας ως όπλο το νέο Σύνταγμα, παραχώρησε σε ακτήμονες 94.000 στρέμματα γης που είχαν πρόσφατα κρατικοποιηθεί από μεγάλα αγροκτήματα στις ανατολικές πεδιάδες της χώρας. Η περιοχή αυτή είναι προπύργιο των συντηρητικών πολιτικών αντιπάλων του Μοράλες. Οι γεωκτήμονες είχαν κατηγορηθεί ότι απασχολούσαν εργάτες γης σε καθεστώς ημι-δουλείας….

“Η ιδιοκτησία πάντοτε θα τυγχάνει σεβασμού, αλλά θέλουμε οι άνθρωποι που δεν ενδιαφέρονται για την ισότητα να αλλάξουν τρόπο σκέψης και να εστιάσουν την προσοχή τους περισσότερο στη χώρα, παρά στα χρήματα”, δήλωσε ο Έβο Μοράλες, ανακοινώνοντας την παραχώρηση των κτημάτων στους φτωχούς.

Μεταξύ αυτών που έχασαν κτήματα είναι ο Αμερικανός κτηνοτρόφος Ρόναλντ Λάρσεν, ο οποίος έχει αναδειχτεί σε κεντρικό πρόσωπο στην εκστρατεία εναντίον των μεταρρυθμίσεων που προωθεί ο Μοράλες.

Ο Λάρσεν και οι άλλοι γεωκτήμονες έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν έφεση για την εθνικοποίηση των κτημάτων.

“Σήμερα, από εδώ, αρχίζουμε να βάζουμε τέρμα στη μεγάλη ιδιοκτησία γης στη Βολιβία”, δήλωσε ο Μοράλες.

Η ανακοίνωση της παραχώρησης των κτημάτων έγινε έξι εβδομάδες αφότου ο Μοράλες επέτυχε την έγκριση του νέου Συντάγματος, που έχει στόχο την εξασφάλιση περισσότερων εξουσιών στους ιθαγενείς, ενώ παράλληλα του επιτρέπει να επιδιώξει την επανεκλογή του στην προεδρία της χώρας.

(Πηγή: Express.gr- epikairo.gr)

Σάββατο, 14 Μαρτίου 2009

ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΝΩΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΙΩΤΩΝ


Καλείσθε όλοι στην ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Μαρτίου 2009, ώρα 10.30 πμ στο ξενοδοχείο
ΤΙΤΑΝΙΑ Πανεπιστημίου 52, Αθήνα με θέμα
"Εξελίξεις στα Βαλκάνια και βορειοηπειρωτικός Ελληνισμός στην Αλβανία και στην Ελλάδα: Προοπτικές και προτεραιότητες"

Συνδιοργανώνεται από τους βορειοηπειρωτικούς συλλόγους
Σύλλογος βορειοηπειρωτών
Βορειοηπειρωτικό Φόρουμ
Ένωση Χειμαρριωτών
Νεολαία βορειοηπειρωτών
Ο.Σ.Ε.Β. «Άγιος Κοσμάς»
Σύνδεσμος Δελβίνου και Αγίων Σαράντα
Ένωση Καλλιτεχνών ΒΗ «Ε.Κ.Α.Β.Η.»
Κίνηση για την αναγέννηση της Βορείου Ηπείρου

Μετά τιμής,
Κούτουλας Σπύρος
Γενικός Γραμματέας
ΈΝΩΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΙΩΤΩΝ "Η ΧΕΙΜΑΡΡΑ"
Κολοκοτρώνη 44
10560, Αθήνα
+306936660129
info@himaraunion.com

ΠΕΡΙ ...ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΣΕ ΛΙΓΟ...

Τρίτη, 10 Μαρτίου 2009

ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ? ΛΑΟΣ ?


Ας μην αναρωτηθεί κανένας γιατί απο εχθές αναφέρουμε στο τίτλο του ιστολογίου μας τις λέξεις ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ και ΛΑΟΣ.

ΛΑΟΣ .Ελληνικό πολιτικό κόμμα που στηρίχτηκε στην πολιτική παλικαριά του προέδρου του Γεωργίου Καρατζαφέρη.

Πρόεδρος του κόμματος.
Ένας πανέξυπνος άνθρωπος που αφού κράτησε με νύχια και με δόντια το τηλεοπτικό του δίαυλο , ξεκίνησε σαν ένας <<τρελός>> Δον Κιχώτης την ρήξη και την ανατγροπή του πολιτικού κατεστημένου δημιουργώντας ένα ...πολιτικό κόμμα.
Εκεί που άλλοι γελούσανε εμείς βλέπαμε την φλόγα του Ελληνισμού να ξαναδυναμώνει .
Πέτυχε να πάρει μαζί του την αφρόκρεμα του Πατριωτικού χώρου και το όραμα του για έλεγχο του πολιτικού παιχνιδιού να γίνετε πράξη με την ανικανότητα και την λαιμαργία των πολιτικών του αντιπάλων πρώην και νυν φίλων του.

Οι πολιτικές ιδέες , οι αξίες και τα ιδανικά που πρεσβεύει ο κ.Γ.Καρατζαφέρης και τα στελέχη του ΛΑΟΣ μας βρίσκουν σύμφωνους.

Γιατί ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ.
Γιατί είμαστε η τελευταία γραμμή άμυνας.Ανεξάρτητοι- Ανένταχτοι .
Γιατί μεγαλώσαμε χωρίς να έχουμε πλήρη ,εώς καθόλου, εμπιστοσύνη σε πολιτικούς.
Εμείς οι Ανεξάρτητοι, στις κινήσεις μας πατριώτες δεν πέρνουμε γραμμή απο το πολιτικό γραφείο κανενός.

Όταν ο Παύλος Μελάς άφηνε τα πάντα για να θυσιαστεί για την Μακεδονία δεν πήρε εντολή απο κανέναν.

Παιδιά του Παύλου και της θεάς μνημοσύνης , πνευματικά παιδιά του <<Κεραυνού>> στεκόμαστε εδώ, παράλληλα και χέρι- χέρι όπως ήθελε και θέλει ο πρόεδρος του κόμματος και οι υπόλοιποι καλοί πατριώτες και στρατιώτες του Ελληνισμού.

Πάντα στις επάλξεις , νύχτα μέρα πολλές φορές άυπνοι νηστικοί και βρεγμένοι.

Απλοί, αγαθοί, ρομαντικοί πατριώτες αποτελλούμε την τελευταία γραμμή άμυνας.
΄
ΛΟΓΙΑ ...ΑΓΑΠΗΣ...

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ.

Μας αρέσουνε οι αρραβώνες ,οι γάμοι και όλες οι παραδοσιακές τελετές της Ελληνικής φυλής.
Όμως εμείς θα πάμε τη <<νύφη>> στην εκκλησία εάν χρειαστεί .
Χωρίς εμάς ...γάμος ...δεν γίνετε.


ΓΙΑΤΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΕΜΑΣ , ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΑΣ.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΛΙΓΟ ΣΤΟ ΤΗΛΕΑΣΤΥ


Πριν απο λίγο ο Βουλευτής του ΛΑΟΣ στο υπόλοιπο Αττική κ. Μ.Βορίδης ανέφερε στο ΤΗλΕΑΣΤΥ πως με την υπο όρους στήριξη της κυβέρνησης Καραμανλή , σταμάτησε τους κύκλους που θέλανε να <<ρίξουνε >> την κυβέρνηση.

Αν ξέρετε κάτι περισσότερο απο αυτό που μας λένε τα <<πουλημένα>> ΜΜΕ να μας το πείτε κύριε Βορίδη .Ποιοί είναι αυτοί που θέλουνε αποσταθεροποίηση της χώρας εν μέσω παγκόσμιας κρίσης?
Εμάς το μυαλό μας πηγαίνει σε εξωτερικούς παράγοντες τουλάχιστον έτσι όπως το θέσατε.

Στα εθνικά θέματα βέβαια παραμένουμε σταθεροί πίσω απο τις θέσεις μας σε όλα τα επίπεδα προς όφελος του Ελληνισμού.
Για την επίσκεψη του Ομπάμα στην Τουρκία ανέφερε ο κ.Βορίδης επίσης πως δεν είναι τυχαία . "Δεν ξέρουμε την πολιτική (θα την ακούσουμε βέβαια την Πέμπτη απο την ΥΠΕΞ κ.Μπακογιάννη) της κυβέρνησης .Δεν έχει χαραχθεί η πρέπουσα γραμμή και απάντηση σε θεματα ομόρων κρατών και ιδιαίτερα , το μείζον ποιά πολιτική έχουμε απέναντι στην Τουρκία".
"Το σημαντικό είναι ο Ελληνικός λαός να κρίνει ποιός είναι είναι πιο υπεύθυνος να χειριστεί τα εθνικά μας θέματα.".
Στην συνέχεια ανέφερε για το <<κολοβό >> βέτο της Ελλάδος στην ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ .
Σε τελευταία ανάλυση επηρρέασε την ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ .
Ο ΛΑ.Ο.Σ. άνοιξε την αντζέντα για τα πατριωτικά θέματα .

Όσο για τις διεκδικήσεις των Τούρκων στο Αιγαίο ο κ.Βορίδης ανέφερε πως πρέπει να εγκαταλέιψουμε τα ΜΟΕ (Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης)σε σχέση με την Τουρκία γιατί κοιμίζουν το Ελληνικό λαό .
Με το να βαφτίζουμε αυτούς που έχουνε εδαφικές βλέψεις , φίλους και χορεύουμε ζεμπέκικα και κάνουμε κουμπαριές δεν κάνουμε σοβαρή εξωτερική πολιτική.
Λύση δεν είναι η Τουρκία στην Ε..Ε είναι απόλυτη καταστροφή αν και αυτό είναι αδύνατο .
Η Τουρκία δεν έχει ευρωπαική ταυτότητα .
Είναι αδύνατο να ενταχθεί στην Ε.Ε.
Η οικονομική κρίση μπορεί να περάσει αλλα το ζήτημα της ταυτότηας της Τουρκίας δεν θα περάσει ούτε σε 500 χρόνια .
Δεν γίνετε μαντήλα και Γιουροβίζιον .Δεν αλλάζει η Τουρκική πραγματικότητα .

Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2009

ΠΡΟΣΟΧΗ ..........ΠΡΟΒΑΤΟ ΓΑΒΓΙΖΕΙ


video+κείμενο by trantellinas


Πρέπει να καταλάβουμε επιτέλους οτι...έτσι είναι οι γείτονες της χώρας μας .

Έχουν την τεράστια ταμπέλα του τσαμπουκά των Βαλκανίων και της Μέσης Ανατολής την ταμπέλα του βαρύμαγκα και του νταή του αφέντη μουστακαλή ....
τρομερή προπαγάνδα και κραυγές με επιστολές και επιδείξεις δύναμης ο κατσαπλιάς του βορρά που πιάνει στο στόμα του και τον Μέγιστο Έλληνα Αυτοκράτορα -Πολιτικό -Στρατηγό - Στρατιώτη - Φιλόσοφο Μέγα Αλέξανδρο,
ένα σωρό βαγόνια δολλάρια απο την Αμερική για να σταθεί στα πόδια του απο την ανατολή ο γίγαντας με τα γυάλινα πόδια ο Τούρκος απο δύση ο Αλβανός με τον κολλητό του Σλάβο και τον Βούλγαρο να κρυφοκοιτάζει περιμένοντας να βρεί ευκαιρία να κάνει κιαυτός ντου μέχρι και οι Ρουμάνοι έχουνε επεκτατικές βλέψεις στην Ελλάδα...έλεος πια.
Αλλά μας βλέπουνε που δεν είμαστε ενωμένοι και χαίρονται και κάνουνε κολπάκια απο βορρά μέχρι αιγαίο και Κύπρο.

Το βίντεο όμως αποκαλύπτει πως όταν ο Έλληνας δεν φοβάται τις ταμπέλες και την προπαγάνδα εμπιστεύεται τις δυνάμεις του επαγρυπνεί και πηγαίνει στην φωτιά με την σιγουριά του νικητή και το πνεύμα του Μίκη Ζέζα και του Αλεξάνδρου, αντικρύζει την αλήθεια ...


ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΕΣ

ο βασιλιάς είναι γυμνός και ο σκύλος κανει μπεεεεε.
Αυτοί είναι οι γείτονες της Ελλάδος προβατάκια που σε μια νύχτα τα κομμάντο μας βάζουνε λουκέτο στα κράτη-μαγαζιά.
Μην φοβάστε κανέναν Έλληνες όταν είμαστε ενωμένοι .

Ευχαριστούμε το φίλο μας trantellinas για το αποκλειστικό βιντεάκι
και το κείμενο.

Για να το καταλάβετε απλά! Τα blog είναι σαν τις offshore
"Επειδή οι επίδοξοι νομοθέτες που διακαώς επιθυμούν να μουγκώσουν τα blogs δεν έχουν ιδέα από διαδίκτυο δώστε τους ένα παράδειγμα που μπορούν να κατανοήσουν πλήρως. Το 90% των blogs είναι σαν τις οφσόρ εταιρίες, δεν...

υπόκεινται στην ελληνική νομοθεσία και δεν λογοδοτούν σε κανένα επίδοξο νταβατζή των ιδεών μας. Οφσόρ. Το καταλάβανε τα λαμόγια που ρουφάνε το αίμα μας και θέλουν να μας φιμώσουν κι από πάνω να μην τους ενοχλούν οι φωνές μας; Ας στείλουν τώρα το νομοσχέδιο στη google να γελάσει λίγο το χειλάκι μας..."

ANAΓΝΩΣΤΗΣ
http://troktiko.blogspot.com/2009/03/blog-offshore.html

Αιγαίο: Μία απεριποίητη πληγή του Ελληνικού κράτους. Ως πότε;γράφει η Eύη Βαγιάτη


-Όταν ήμουν στο Πανεπιστήμιο και ασχολήθηκα με το Διεθνές Δίκαιο και ειδικά με όλο αυτό το story Ελλάδα-Τουρκία (δίκαιο θάλασσας) και κατάλαβα τί ακριβώς γίνεται ή μάλλον δε γίνεται, απογοητεύτηκα πλήρως…
Το θέμα μπορεί να λυθεί εάν βρεθεί, απλούστατα, κάποιος που θα χει τα κότσια και τον τσαμπουκά να το κάνει!

«Οι ενέργειες αυτές της Τουρκίας παραβιάζουν κατάφωρα το Διεθνές Δίκαιο και επιβαρύνουν τις προσπάθειες που καταβάλλονται για τη βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων», δήλωσε η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη μετά τις πρόσφατες παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Ελλάδας από την πλευρά της Τουρκίας…
Τα λόγια της αυτά προκάλεσαν την οργή μου…γιατί; Μα για την κοροϊδία, για το παραμύθι που μας έχουν μάθει να πιπιλάμε σαν καραμέλα τόσα χρόνια… «αχ, αυτοί οι άτιμοι οι Τούρκοι, παραβιάσεις επί παραβιάσεων κλπ., κλπ.»…
Και γιατί δεν κάνει κάτι η Ελλάδα να διασφαλίσει τα όρια του εναέριου χώρου της ή να οριοθετήσει επιτέλους την αιγιαλίτιδα ζώνη της;
Γιατί δεν τίθενται επιτέλους σε εφαρμογή οι διατάξεις του Διεθνούς Δικαίου;
Υπάρχει κάποιος που μπορεί να δώσει απαντήσεις; …

Αιγιαλίτιδα ζώνη (ή χωρικά ύδατα) είναι η θαλάσσια ζώνη που εκτείνεται πέρα απ’ την ξηρά και απ’ τα εσωτερικά ύδατα και επί της οποίας το παράκτιο κράτος ασκεί πλήρη κυριαρχία.

Όσον αφορά το νομοθετικό καθεστώς που διέπει το εύρος των ελληνικών χωρικών υδάτων κατά καιρούς έχουν υιοθετηθεί διάφορες λύσεις.
Εν τέλει σήμερα η Ελλάδα έχει εύρος 6 μιλίων.
Ειδικά για τον προσδιορισμό του εναέριου χώρου υπεράνω της χωρικής θάλασσας, το εύρος της χωρικής θάλασσας ορίζεται στα 10 ναυτικά μίλια.
Η νομοθετική αυτή εικόνα μόνο ορθόδοξη δεν είναι, καθώς δεν νοείται κυριαρχία επί του αέρος χωρίς αντίστοιχη κυριαρχία επί του εδάφους ή της θάλασσας.

Η Τουρκία εμπράκτως από το 1974 αμφισβητεί τον ελληνικό εθνικό εναέριο χώρο που υπέρκειται της θαλάσσιας ζώνης μεταξύ των 6 και 10 μιλίων στο Αιγαίο.

Το ανώτατο επιτρεπτό όριο της αιγιαλίτιδας ζώνης καθορίζεται τόσο από το εθιμικό δίκαιο όσο και από το άρθρο 3 Σύμβασης του Δικαίου Θάλασσας και ορίζεται στα 12 μίλια. Η Ελλάδα δικαιούται λοιπόν να επεκτείνει την αιγιαλίτιδα ζώνη της μέχρι το ανώτατο αυτό όριο.
Σε περίπτωση μάλιστα επέκτασης της αιγιαλίτιδας ζώνης στα 12 μίλια, το 64% περίπου του Αιγαίου θα περιέλθει στην ελληνική κυριαρχία.

Από το 1974 που η Ελλάδα εξεδήλωσε την πρόθεσή της να υλοποιήσει τη δυνατότητα που της παρέχει το Διεθνές Δίκαιο για αιγιαλίτιδα ζώνη 12 μιλίων, η Τουρκία αντιδρά εντόνως χαρακτηρίζοντας την πιθανή επέκταση της ελλαδικής αιγιαλίτιδας ζώνης ως «αιτία πολέμου».

Σημειωτέον δε ότι η απειλή χρήσης βίας αποτελεί διεθνές αδίκημα, σύμφωνα και με τον Χάρτη Η.Ε. Η Ελλάδα θα μπορούσε να προσφύγει κατά της Τουρκίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας για την απειλή αυτή!
Γιατί δεν το έκανε;;;

Τα επιχειρήματα που προβάλλει η Τουρκία για να στηρίξει την αντίδρασή της στην επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στερούνται νομικής βάσης. Θα αναφέρω κάποια μόνο από αυτά…

Σύμφωνα με τους τούρκικους ισχυρισμούς, η Ελλάδα δεν δικαιούται να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα μονομερώς γιατί το Αιγαίο αποτελεί ημίκλειστη θάλασσα και κατά συνέπεια, μια τέτοια ενέργεια θα απαιτούσε την προηγούμενη συγκατάθεση της Τουρκίας ως ομόρου παράκτιου κράτους.
Η ίδια η Τουρκία βέβαια όταν επέκτεινε τη αιγιαλίτιδα ζώνη της στα 12 ναυτικά μίλια στη Μαύρη Θάλασσα δεν ζήτησε προηγουμένως τη συγκατάθεση των γειτονικών παράκτιων κρατών!

Ένα άλλο νομικοφανές επιχείρημα της Τουρκίας συνιστά το ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων της Ελλάδος στα 12 ν.μ. θα καταστήσει το Αιγαίο μια ελληνική «λίμνη» με αποτέλεσμα να περιορισθεί η ελευθερία της ναυσιπλοΐας και να θιγεί το δικαίωμα της Τουρκίας για πρόσβαση στην ανοικτή θάλασσα με αποτέλεσμα να απειλούνται σοβαρά τα συμφέροντα της Τουρκίας στην περιοχή.
Το Δίκαιο Θάλασσας το προέβλεψε και αυτό όμως! Στην αιγιαλίτιδα ζώνη αναγνωρίζεται το δικαίωμα αβλαβούς διέλευσης σε πλοία τρίτων κρατών.

Σε κάθε περίπτωση, οι ρυθμίσεις της Σύμβασης Δικαίου Θάλασσας σχετικά με το εύρος της αιγιαλίτιδας ζώνης, την υφαλοκρηπίδα των νησιών και άλλες ανάλογες ρυθμίσεις ευνοϊκές για τις ελληνικές θέσεις, οδήγησαν την Τουρκία στη μη υπογραφή της Σύμβασης Δικαίου Θάλασσας.
Ωστόσο το διεθνές δικαίωμα της Ελλάδας για αιγιαλίτιδα ζώνη 12 ν.μ. θεμελιώνεται και στο εθιμικό δίκαιο!

Όσον αφορά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας του Αιγαίου, η έναρξη της ελληνοτουρκικής διαφοράς σημειώθηκε το 1973 και παραμένει άλυτη ακόμη. Γιατί;;;

Η Ελλάδα εμμένει σε δικαιοδοτική επίλυση της διαφοράς ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου σε αντίθεση με την Τουρκία, η οποία το αποφεύγει συστηματικά.
Αυτό δεν είναι δυνατόν βέβαια να αποτελεί μόνον ελληνικό πρόβλημα. Αποτελεί γενικότερο πρόβλημα της διεθνούς κοινότητας.

Η Τουρκία αποφεύγει τη δικαιοδοτική επίλυση των διαφορών της συστηματικά λόγω της ένδειας των νομικών επιχειρημάτων που εκφράζει σχετικά με τις αξιώσεις που διατυπώνει. Ένδεια, που με τη σειρά της την οδηγεί σε μια πολιτική δημιουργίας κρίσεων και ενδεχομένως θερμού επεισοδίου με την Ελλάδα.

Την ελληνοτουρκική κρίση του 1996 στα Ίμια ποιος την έχει ξεχάσει;
Δεν έχει γραφτεί ο επίλογος ακόμη…
…Γιατί; Διότι η εδαφική διεκδίκηση της Τουρκίας ούτε αποσύρθηκε μα ούτε υποβλήθηκε σε κρίση στο Διεθνές Δικαστήριο.
Τότε μάλιστα στη ρηματική της διακοίνωση η Τουρκία προώθησε και τη θεωρία των «γκρίζων ζωνών». Τούρκικη εφημερίδα κατονόμασε τις νησίδες Φαρμακονήσι και Αγαθονήσι, που βρίσκονται κοντά στην ασιατική ακτή, ως τμήμα των «γκρίζων ζωνών».

Από τότε, από το 1996 μέχρι σήμερα 2009…ουδεμία αλλαγή!
Οι Τούρκοι παραβιάζουν ανενόχλητοι τον εθνικό μας εναέριο χώρο και τα χωρικά μας ύδατα, οι πολιτικοί κάνουν δηλώσεις περί παραβιάσεως του διεθνούς δικαίου και μόλις πέσουν λίγο οι τόνοι ρίχνουν και την ιδέα της ελληνοτουρκικής βελτίωσης των σχέσεων των δύο χωρών, οι πολίτες βρίζουν τους τούρκους γιατί είναι πολεμοχαρής λαός και ψάχνει αφορμές προκειμένου να ξεστομίσει το … «casus belli» και.. όλα καλά!
Η μόνη βελτίωση που έχει επέλθει είναι όσον αφορά το διαγωνισμό της Eurovision. Δίνουμε απλόχερα στην Τουρκία 12άρια και χαιρόμαστε που η Τουρκία μας ανταμείβει όταν ακούμε το… «12 points go to…Greece»!

Ίσως να χαρακτηριστώ υπερβολική…μα τα πράγματα είναι τόσο απλά και είναι και γραμμένα σε νόμους και διεθνείς συμβάσεις.
Γιατί δε βρέθηκε κανένας έως τώρα από όσους έχουν περάσει απ’ το Υπουργείο Εξωτερικών να δώσει λύση στο ζήτημα; Αλλάζουν οι κυβερνήσεις και τα πρόσωπα και τα προβλήματα παραμένουν εκεί…στο ύψος τους…άλυτα…σαν γρίφοι…
Στο Αιγαίο όμως δεν υπάρχουν αμφιλεγόμενα ζητήματα του διεθνούς δικαίου τα οποία απαιτούν διευκρινίσεις. Υπάρχει μόνο η επιθυμία της Τουρκίας να ανατρέψει πλήρως το ισχύον νομικό καθεστώς!

Ίσως τελικά να είναι γραμμένο στο D.N.A. του έλληνα το… «έλα, μωρέ, εγώ θα βγάλω το φίδι απ’ την τρύπα;»
Δεν έχει όμως μάλλον καταλάβει πως κι ο ίδιος ζει σε μια τρύπα…μαύρη…κατάμαυρη…γιατί τη σκιάζει το παρελθόν…ως πότε;;;

http://www.epikairo.gr/?p=9272

Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2009

ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥΑκόμη και ο σκύλος μου ο Άλεξ είναι περήφανος που γεννήθηκε μεγάλωσε και ζεί στην Ελλάδα .

Οταν οι πρόγονοι μας έφτιαξαν την Ακρόπολη παρέδωσαν στον παγκόσμιο πολιτισμό ένα μνημείο ίσως το τελειότερο που έφτιαξε ανθρώπινο χέρι .
Αυτό το μνημείο μέρα και νύχα πρέπει να είναι ανοιχτί για τους πολίτες του κόσμου.
Περριτό να αναφέρουμε πως θα το είχανε οι Αμερικάνοι εάν ήταν δικό τους.
Δυστυχώς οι πράκτορες τους με τα λεφτά τους πουλάνε και αγοράζουνε οικογένεις πολιτικών και πολιτικούς γενικότερα μαζί με δεκάδες χαρτογιακάδες και κρατάνε την πατρίδα μας δέσμια των συμφερόντων τους.

Μα το νού σας ρεμάλια ...αν ξυπνήσει μονομιάς θα έρθει ανάποδα ο ντουνιάς...
Στις εκλόγές πριν ρίξετε το φακελάκι στη κάλπη θυμηθείτε πως κάποια κόμματα δεν νοιάζονται για την ακρόπολη , κάποια άλλα την είχανε για να διορίζουν τα παιδιά τους και υπάρχουν στελέχη κόμματος που όταν θα έρθουν η γή όχι μόνο θα τρέμει αλλά και η ακρόπολη θα είναι ανοιχτή 24ωρες την μέρα 7 μερες την εβδομάδα 365 μερες τον χρόνο(και για να το πούμε και αμερικάνικα να το καταλάβει ο Τζέφρυ και η παρέα του 24/7 ).

Ο Άλεξ μου δεν είναι μούρλια ?


grpatriots
Ευχαριστούμε τον φίλο μας απο τα Πετράλωνα για την επικοινωνία.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΙΛΙΕΤΙΑΣ


Ο τίτλος είναι δικός μας , αλλά ο πραγματικός τίτλος του άρθρου το οποίο δανειστήκαμε απο http://www.e-grammes.gr/article.php?id=3644
είναι" Η επιστροφή του εθνικού κράτους" του μέλους της Κ.Ε. του ΛΑΟΣ κ. Χ.Χαρίτου

Δεν υπάρχει άλλη λύση για να πάμε καλύτερα.
Εμείς δεν πέσαμε απο τα σύννεφα με όλα αυτά που γίνονται , ήταν αναμενόμενη η κατέρρευση του καπιταλισμού.
Αυτό που φοβούνται οι Βρυξέλλες είναι αυτό που γράφει ο κύριος...
διαβάστε ποιός παρακάτω...«Η παγκοσμιοποίηση έχει καταρρεύσει ως ιδεολόγημα των ελίτ και πρόταγμα της πολιτικής τους. Τα εθνικά συμφέροντα βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο της πολιτικής. Όταν ήρθαν τα αραβικά κεφάλαια να αγοράσουν αμερικανικά λιμάνια ξεχάσθηκε η παγκοσμιοποίηση. Η εθνική κυριαρχία και οι περιορισμοί εθνικού συμφέροντος επέστρεψαν ξανά στις επενδυτικές αποφάσεις. Όταν ξέσπασε η κρίση, αμέσως πέρασαν στο προσκήνιο τα εθνικά κράτη: ως εθνικά έναντι των υπερεθνικών οργανισμών και ως κράτη έναντι των αγορών».

«Τα εθνικά κράτη ανέλαβαν να προλάβουν την πλήρη καταστροφή του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Τα εθνικά κράτη ανέλαβαν να διαχειρισθούν τα προγράμματα σωτηρίας. Εκτός από τον πολιτικό του ρόλο στις διεθνείς κρίσεις, το κράτος ξαναβρήκε τον οικονομικό του ρόλο στην διατήρηση των μακροοικονομικών ισορροπιών. Το εθνικό κράτος επιστρέφει, αλλά ο κόσμος δεν επιστρέφει στον κρατισμό».

«Τα εθνικά συμφέροντα θα συγκλίνουν, δεν θα ισοπεδωθούν. Τα εθνικά κράτη θα μάθουν να συνεργάζονται στα πλαίσια της ελεύθερης αγοράς, δεν θα καταργηθούν. Τα σύνορα θα υπάρχουν όχι για να χωρίζουν τους ανθρώπους, αλλά για να συγκροτούν δημοκρατικές πολιτείες. Αυτό το μοντέλο μπορεί να το εκφράσει ένας πολιτικός που πιστεύει στο εθνικό συμφέρον της χώρας του».

«Και αν η Ευρώπη δεν διχάζεται σε τέτοια διλήμματα, τότε θα μπορέσει να προκύψει και η πολιτική της ενότητα. Όχι ως κατάργηση των εθνικών κρατών, αλλά ως σύγκλιση των εθνικών συμφερόντων. Το εθνικό κράτος επιστρέφει ως παράγοντας σταθερότητας στο διεθνές πεδίο και ως ρυθμιστής των αγορών στην οικονομία. Δεν θα επιστρέψουμε στην Ευρώπη της γραφειοκρατίας, αλλά στην αληθινή σύγκλιση κρατών, εθνών, λαών και πολιτισμών, όπου κανείς δεν θα χάσει την ιδιαιτερότητά του και την ιδιοπροσωπεία του, αλλά όπου όλοι θα αποκτήσουν αίσθημα ασφάλειας».

Πως σας φαίνονται όλα αυτά που διαβάσατε; Αν ρωτήσω κανένα φιλελεύθερο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας να μου πει την γνώμη του για τα γραφόμενα, είμαι σίγουρος ότι θα τα χαρακτηρίσει ανεδαφικά και ξεπερασμένα. Κάποιοι δε εξ αυτών θα βάλουν και την ταμπέλα του ακροδεξιού πολιτικού λόγου, που αποτάσσεται την παγκοσμιοποίηση και επιζητά την επιστροφή του εθνικού κράτους στην πολιτική και την οικονομία. Πράγμα ουτοπικό και απευκταίο, κατ’ αυτούς.

Λοιπόν, όλα αυτά τα αποσπάσματα προέρχονται από το άρθρο του Αντώνη Σαμαρά στο τελευταίο τεύχος του περιοδικού «Φιλελεύθερη Έμφαση», που εκδίδεται από το «Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής»! Όσοι λοιπόν στοιχημάτισαν ότι είναι από άρθρο μου στο επόμενο τεύχος του Patria, λυπάμαι έχασαν. Ο κ. Σαμαράς με θάρρος επαναφέρει το εθνικό κράτος στο επίκεντρο της διεθνούς πολιτικής, την στιγμή που φιλελεύθεροι και σοσιαλιστές το έχουν ξεγράψει.

Να τελειώνουμε επιτέλους με τα διεθνιστικά ιδεολογήματα που χαρακτηρίζουν το έθνος «φαντασιακή κοινότητα», ότι το δημιούργησαν κάποιοι ρομαντικοί διανοούμενοι τον 18ο αιώνα και ότι το εθνικό κράτος είναι κατάλοιπο του ανθρώπου των σπηλαίων. Η Ελληνική Δεξιά στο σύνολό της πρέπει να βρει ξανά την χαμένη της ιδεολογική ταυτότητα. Και αυτή είναι ο πατριωτισμός και η ελευθερία. Το άρθρο του κ. Σαμαρά είναι μία καλή αρχή στην πορεία αναστοχασμού της δεξιάς σκέψεως και του δεξιού πολιτικού λόγου.

Παρουσίαση του βιβλίου «Ριζοσπαστική Δεξιά» στην Αθήνα

Οι εκδόσεις «Πελασγός» σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του οικονομολόγου και πολιτευτή του ΛΑ.Ο.Σ. Χρήστου Χαρίτου «Ριζοσπαστική Δεξιά: η απάντηση στην νεοταξική Αριστερά», την Δευτέρα 9 Μαρτίου 2009 και ώρα 7 μ.μ. στο ξενοδοχείο President (λεωφόρος Κηφισίας 43, Αμπελόκηποι). Θα μιλήσουν για το βιβλίο:

* Αθανάσιος Πλεύρης, βουλευτής Α’ Αθηνών ΛΑ.Ο.Σ.
* Ηλίας Πολατίδης, βουλευτής Σερρών ΛΑ.Ο.Σ.
* Δημήτρης Ζαφειρόπουλος, εκδότης «Ελεύθερου Κόσμου»
* Χρήστος Χαρίτος, πολιτευτής Α’ Πειραιώς ΛΑ.Ο.Σ.

Την συζήτηση θα συντονίσει ο εκδότης Γιάννης Γιαννάκενας.

Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2009

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ...ΕΛΛΗΝΙΚΟ


Η ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ
ΒΕΒΑΙΑ ΘΑ ΤΗΝ ΨΑΞΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΗΠΩΣ ΕΧΕΙ ...ΛΑΚΚΟ Η ΦΑΒΑ ...


"Η Ενεργειακή Αιγαίου, κύριος μέτοχος της Kavala Oil, μίσθωσε το εντυπωσιακό γεωτρύπανο Energy Exeterγια 120 μέρες από τη νορβηγική εταιρεία Northern Offshore, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα γεωτρήσεις στα δύο κοιτάσματα, στα οποία έχει αποκτήσει το δικαίωμα εκμετάλλευσης με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης στις 10/8/2008. Το γεωτρύπανο, τύπου jack up,έφτασε στον κόλπο της Καβάλας και θα «πιάσει δουλειά» στα κοιτάσματα πετρελαίου του...

Βόρειου Πρίνου και Εψιλον. Είναι το μεγαλύτερο και ισχυρότερο που έχει χρησιμοποιηθεί στην Ελλάδα από τη δεκαετία του 1980, όταν διενεργήθηκαν οι πρώτες γεωτρήσεις στον κόλπο της Καβάλας. Εχει ύψος 112 και είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί ολόκληρο τον χρόνο, ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών, σε βάθη θάλασσας μέχρι 91,4 μ., και να πραγματοποιεί γεωτρήσεις σε βάθη έως και 7.500 μ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ενεργειακής Αιγαίου, στόχος της είναι νααναπτυχθεί στην πρώτη ελληνική ανεξάρτητη πετρελαϊκή εταιρεία με δυναμική παρουσία στο πεδίο της έρευνας και ανάπτυξης υδρογονανθράκων στην Ελλάδα και διεθνώς, αξιοποιώντας τις υφιστάμενες υποδομές της και το εξειδικευμένο κι έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό της. Σημειώνεται πως με τις δύο γεωτρήσεις, που αναμένεται να ολοκληρωθούν στους επόμενους 6 μήνες, η εταιρεία προσδοκά να τριπλασιάσει την παραγωγή πετρελαίου, αυξάνοντας τη σημερινή ημερήσια παραγωγή των 1.300 βαρελιών σε άνω των 4.000 βαρελιών."

http://troktiko.blogspot.com/2009/03/made-in-greece.html

Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2009

Η οικονομική κρίση είναι και ιδεολογική κρίση Συνέντευξη του Μάκη ΒορίδηΟ Μάκης Βορίδης στο βήμα της Βουλής.

Κάθε μέρα τα νέα που καταφθάνουν από το παγκόσμιο οικονομικό μέτωπο είναι όλο και πιο ανησυχητικά. Πιστεύετε ότι είμαστε αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο μίας παγκόσμιας οικονομικής καταστροφής;

Είναι αδύνατο αυτή τη στιγμή να γίνει πρόβλεψη. Όμως για εμένα κάθε κίνδυνος ισοδυναμεί και με μία ευκαιρία. Ο κίνδυνος μίας γενικευμένης κρίσης εμπιστοσύνης στο χρηματο-οικονομικό σύστημα είναι υπαρκτός, όμως νομίζω αυτό συνιστά μοναδική ευκαιρία να οικοδομήσουμε μία νέα οικονομική αρχιτεκτονική. Για πολύ καιρό αποφεύγαμε τα δυσάρεστα ερωτήματα. Όλα κατέστησαν εικονικά. Λέμε πως έχουμε ευημερία, όμως είναι εικονική η ευημερία, εάν την μετράς με όρους αύξησης του οικονομικού προϊόντος, ενώ την ίδια ώρα λ.χ. δολοφονείται το περιβάλλον ή παράγεται μία γενιά, που θα αντιμετωπίσει σοβαρότερα προβλήματα υγείας από την προηγούμενη. Η κρίση που βλέπετε ξέρετε τι είναι; Η στιγμή της πραγματικότητας. Οι τράπεζες ζουν με δανεικά. Τα χρηματιστήρια ενσωματώνουν φούσκες. Τα ακίνητα μένουν στα αζήτητα. Δυσάρεστο. Αλλά είναι το τίμημα ενός στρεβλού μηχανισμού, που πρέπει να αλλάξουμε.

Δηλαδή, τι να κάνουμε; Ποιο είναι το ζητούμενο στην κατεύθυνση μίας νέας περιόδου οικονομικής προόδου;

Θα το ακούτε με διάφορες διατυπώσεις. Ο Πρόεδρος Ομπάμα είπε ότι η λύση είναι να επενδύσουμε στην πράσινη ανάπτυξη. Όλοι αναζητούνε ένα καινούργιο παραγωγικό παράδειγμα. Οι ΗΠΑ στην γενετική μηχανική. Η Ιαπωνία στην ρομποτική. Όμως νομίζω, ότι όσο και εάν αυτά είναι ενδιαφέροντα, το σημαντικό είναι να επιστρέψουμε στα βασικά. Αυτά είναι που έχουν χαλάσει. Υπάρχει στο βάθος της κρίσης που περνάμε μία εσφαλμένη ιδεολογία και νοοτροπία ζωής. Να γίνουν όλα γρήγορα. Να γίνουν όλα εύκολα. Να ζήσουμε για το τώρα. Πάρτε τις ΗΠΑ, υποτίθεται την ισχυρότερη οικονομία του κόσμου. Όμως μόνο στα χαρτιά. Στην πραγματικότητα το εμπορικό τους έλλειμμα είναι τόσο μεγάλο, που μοιάζουν με κάποιον που κάνει μεγάλη ζωή με δανεικά – το θέμα των ημερών, αυτό δεν έκαναν οι τράπεζες που χρεοκόπησαν; Όμως τελικά η οικονομική ισχύς είναι ζήτημα ουσιαστικών παραγωγικών δυνατοτήτων. Αυτές εκτός των άλλων προϋποθέτουν ιδεολογία σκληρής δουλειάς, πειθαρχίας, εντιμότητας, ευνομίας. Όλα αυτά δηλαδή που η παιδεία μας δεν προωθεί. Δεν είναι στενά τεχνικό το θέμα.

Για την Ελλάδα, ειδικά, αυτό τι σημαίνει; Μιλάτε για την παιδεία, σε ποιο σημείο θα επισημαίνατε το πρόβλημα;

Για την Ελλάδα αυτές οι διαπιστώσεις έχουν θεμελιώδη, θα έλεγα, κομβική σημασία. Κοιτάξτε τι γίνεται γύρω σας. Η παιδεία τελεί υπό κατάληψη. Οι μαθητές αντί να απαιτούν την αξιολόγηση των δασκάλων τους, συνεργούν για να την αποτρέψουν. Συζητάμε ένα ανύπαρκτο θέμα, όπως το θέμα του ασύλου, την ίδια στιγμή που τα πανεπιστήμιά μας, καταγράφονται στα τελευταία της Ευρώπης. Και όλα αυτά αποκαλούνται «μαθητικό και φοιτητικό κίνημα». Η νέα γενιά, που όφειλε να βρίσκεται στην πρωτοπορία, ποδηγετείται, ώστε να καταστεί το πλέον αντιδραστικό κομμάτι της κοινωνίας.

Πάρτε τη φιλολογία για την γενιά των «επτακοσίων ευρώ». Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, εάν δεν ήταν γενιά των «επτακοσίων», αλλά ήταν των «χιλίων» ευρώ, θα ήμασταν εντάξει; Θέλω να πω, ο νέος, εξ ορισμού, πρέπει να θέλει και να διεκδικεί το καλύτερο. Αυτοί που τα λένε αυτά δεν μιλάνε σαν νέοι, αλλά σαν μεσόκοποι συνδικαλιστές. Αυτό τους απασχολεί; Εγώ τους νέους τους θέλω να μην φοβούνται τη ζωή και να την περιχαρακώνουν στα όρια του ενός ή του άλλου μισθολογικού καλουπιού. Το ζητούμενο των νέων δηλαδή είναι τα χίλια ευρώ; Αλλά είναι πάγια η προσέγγιση της Αριστεράς στο θέμα αυτό. Επιχειρεί απλώς να δημιουργήσει εκλογικούς πελάτες, δέσμιους διαφόρων κατασκευασμένων φοβήτρων, και μονίμως ανέτοιμους να πάρουν τις υποθέσεις τους στα χέρια τους, οπότε, αναλαμβάνει το «κίνημα». Πρέπει να αντισταθούμε σε αυτό.

Λέτε δηλαδή, ότι τελικά το πρώτιστο πρόβλημα είναι πρόβλημα πολιτικής και ιδεολογίας και ότι εάν επιχειρήσουμε να δούμε τα δέντρα, ίσως χάσουμε το δάσος;

Ακριβώς. Αυτό νομίζω υπήρξε και το μέγα έλλειμμα της μεταπολιτεύσεως. Εγώ θα δεχθώ ότι η μεταπολίτευση, ως ιστορική περίοδος, συνετέλεσε στην ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών στην Ελλάδα. Καλώς το έκανε. Όμως αυτό συνοδεύτηκε από μία κουλτούρα, υποτίθεται «απελευθερώσεως», που στην πραγματικότητα υπέσκαψε τα αυτονόητα. Από πού θέλετε να αρχίσω και που να τελειώσω;

Να δώσω ένα απλό παράδειγμα. Ξοδεύουμε τεράστια ποσά για εξοπλισμούς, όμως το αυτονόητο και το πρωθύστερο, δηλαδή να έχουμε ένα στράτευμα που να αποτελείται από ανθρώπους που αγαπάνε αυτό που κάνουν, φροντίσαμε να μην το εξασφαλίσουμε. Όταν έγινε η κρίση στα Ίμια, νομίζω ήταν ο κ. Πάγκαλος που παραπονείτο, ότι περίμενε να βρει μπροστά του «Ράμπο» και δεν βρήκε. Και πώς να βρει, όταν οι ίδιοι άνθρωποι, φρόντισαν, πρωτοφανές πράγμα, να κάνουν τις παραγωγικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων, προσβάσιμες δια των πανελληνίων εξετάσεων. Δηλαδή θέμα βαθμών, γιατί αυτό ελέγχουν οι πανελλήνιες. Όμως ο στρατιωτικός πρωτίστως οφείλει να έχει την κατάλληλη προσωπικότητα. Να είναι φτιαγμένος για το «ρόλο» και να αγαπάει αυτό που κάνει. Για το λόγο αυτό οι ΗΠΑ, η Μεγάλη Βρεταννία, η Γαλλία και κάθε χώρα που παίρνει σοβαρά το ζήτημα των ενόπλων δυνάμεων, ουδέποτε διανοήθηκαν να κάνουν τις στρατιωτικές σχολές προσβάσιμες διαμέσου ενός γενικού και απρόσωπου συστήματος επιλογής. Όμως στην Ελλάδα έγινε και πάλι για τους λάθος πολιτικο-ιδεολογικούς λόγους, οπότε την στιγμή που ο κ. Πάγκαλος έψαχνε τους «Ράμπο» δεν τους βρήκε. Όμως η εθνική άμυνα δεν είναι θέμα πολιτικής. Και αυτό το δίνω σαν παράδειγμα.

Αυτή την άρνηση του αυτονόητου την βλέπουμε καθημερινά στην Ελλάδα. Αλλά τι περιμένετε; Πριν λίγες εβδομάδες το εμπορικό κέντρο της πόλης της Αθήνας σχεδόν κάηκε. Σε ποια άλλη χώρα, άραγε, θα γινόταν αυτό και η Αστυνομία θα παρέμενε με τα χέρια σταυρωμένα;

Σε αυτό που περιγράφετε, δηλαδή μία κρίση θεσμών, χωρίς εύκολες λύσεις, πώς βλέπετε το ρόλο του ΛΑ.Ο.Σ.;

Τεράστιο. Και θέλω να είμαι στο σημείο αυτό απόλυτα σαφής. Για εμένα ο ΛΑ.Ο.Σ. υπήρξε η μόνη ανάσα πολιτικής σε αυτό το αρρωστημένο σύστημα παγιωμένων στρεβλώσεων που μόλις σας περιέγραψα. Ξέρετε τι με ικανοποιεί περισσότερο; Ότι με σταματάνε καμιά φορά άνθρωποι του ΠΑΣΟΚ ή του ΚΚΕ και μου λένε, «μόνο εσείς κάνετε αντιπολίτευση». Ξέρετε τι θέλουν να πουν; Ότι εμείς μόνο δεν βαρυνόμαστε με αυτά που βλέπουμε γύρω μας. Γιατί όλα τα υπόλοιπα κόμματα έχουν βάλει το χεράκι τους σε αυτό που σας περιέγραψα, άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο. Και έτσι ζήσαμε, ως μη οφείλαμε και ακόμα ζούμε, με διαφθορά, με τρομοκρατία, με οικονομική και κοινωνική στασιμότητα, σε διεθνή περιθωριοποίηση και φυσικά γιατί καταντάει ανέκδοτο, με την παγκόσμια πρωτοτυπία να κυβερνώμεθα στο διηνεκές από ένα δίπολο Καραμανλής - Παπανδρέου, από το οποίο, δίκην εφιάλτη, δεν μπορούμε ως φαίνεται ποτέ να απαλλαγούμε.

Ναι, μόνο εμείς κάνουμε πραγματική αντιπολίτευση. Γιατί μόνο εμείς πιστεύουμε σε μια άλλη Ελλάδα και όχι σε αυτό το «πράγμα» που μόλις προσπάθησα, πολύ αποσπασματικά, να σας επικοινωνήσω και που ο καθένας, βέβαια, που διαβάζει, αυτές τις γραμμές, βλέπει, ακριβώς, μπροστά του, όπως είπα, σαν εφιάλτη. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε αυτό που γίνεται όταν μιλάει ο Καρατζαφέρης στην Βουλή. Ξέρετε γιατί; Γιατί αυτά που λέει ο Καρατζαφέρης δεν είναι λόγια πολιτικής σκοπιμότητας, δεν είναι ατάκες κομματικής γραμμής, δεν είναι απολογία για ένα σάπιο σύστημα, για το οποίο δεν έχει μερίδιο ευθύνης, αλλά λόγια συνείδησης, χωρίς πολιτική ταυτότητα, λόγια δηλαδή που εκφράζουν τον καθένα μας, όταν σε μια στιγμή αυτοκριτικής και εντιμότητας, θα κρίνει το που πάει ο τόπος και ποια είναι η ευθύνη μας για αυτή την πορεία. Είμαι υπερήφανος για την πολιτική μας παρουσία.

Αυτό σημαίνει ότι προβλέπετε ένα καλό αποτέλεσμα στις ευρωεκλογές;

Με μία λέξη, ναι, με δύο, ναι και δικαίως

http://www.e-grammes.gr/article.php?id=3634

Οι κουκουλοφόροι στοχοποιούν την Δημοκρατία και την Αστυνομία Συνέντευξη του Θάνου Πλεύρη


gr

Ο βουλευτής Α’ Αθηνών του ΛΑ.Ο.Σ. Θάνος Πλεύρης.

κ. Πλεύρη διερχόμαστε μια κρίσιμη καμπή οικονομικής κρίσης και εξαθλίωσης των ασθενέστερων. Ποια η δική σας αίσθηση;

Είναι γεγονός ότι η οικονομική κρίση βρίσκεται προ των θυρών της οικονομίας μας. Λόγω της ανικανότητας των κυβερνήσεων όλες οι παραγωγικές δυνάμεις της Ελλάδος πλήττονται. Ο αγροτικός κόσμος νοσεί, οι βιομηχανίες και βιοτεχνίες εξαφανίστηκαν και πήγαν στην αλλοδαπή (Σκόπια, Βουλγαρία, Αλβανία), η οικοδομή φυτοζωεί και η βαριά μας βιομηχανία ο τουρισμός θα περάσει το χειρότερο του καλοκαίρι. Υπάρχει διεθνής κρίση, αλλά υπάρχει και εμφανής ανικανότητα των υπουργείων να κρατήσουν το χρήμα στην Ελλάδα και να ελέγξουν την ακρίβεια και τα καρτέλ. Καμιά δεκαριά πολυεθνικές λυμαίνονται τον καταναλωτή και η κυβέρνηση παρακολουθεί ανήμπορη να αντιδράσει.

Θεωρείτε ότι υπάρχει δυνατότητα διεξόδου;

Θα πρέπει εμείς οι πολιτικοί να είμαστε ειλικρινείς με τους πολίτες. Δεν είναι δυνατόν να ακολουθούμε την ατζέντα των κομμάτων της Αριστεράς που τάζουν χρήματα στον εξαθλιωμένο ελληνικό λαό χωρίς να μας λένε που θα τα βρούμε. Ο Πρόεδρος μας ο Γιώργος Καρατζαφέρης έκανε συγκεκριμένες προτάσεις. Μείωση ΦΠΑ κατά μια μονάδα για να κινηθεί η μηχανή της αγοράς και να κερδίσει το κράτος από αυτήν την κίνηση, επιστροφή του χρήματος που λιμνάζει στις τράπεζες της Ελβετίας ώστε να αυξηθεί ο πλούτος στην Ελλάδα. Η Αριστερά λέει να γίνει ορθότερη διανομή του πλούτου στην χώρα μας. Εμείς λέμε ότι αυτό δεν φθάνει. Πρέπει να αυξηθεί ο πλούτος στην χώρα, να αυξηθεί η πίττα και εν συνεχεία να γίνει και η ορθή διανομή. Για να αυξηθεί αυτή η πίττα όμως χρειάζεται να επιστρέψει πίσω το χρήμα και να γίνουν επενδύσεις. Να δοθούν κίνητρα για να μη φεύγουν οι επιχειρήσεις και τα όποια εργοστάσια έμειναν στην Ελλάδα στα βαλκάνια και να τονωθεί η μικρομεσαία επιχείρηση. Ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας δεν είναι το βραδυκίνητο δημόσιο, αλλά ο μικρομεσαίος που πρέπει να στηριχθεί.

Τι καταλογίζετε περισσότερο στην κυβέρνηση για την αποτυχία της οικονομικής της πολιτικής;

Το γεγονός ότι δεν έλεγξε τα καρτέλ και υποτάχθηκε στα συμφέροντα ενός πλουτοκρατικού χρηματοπιστωτικού συστήματος. Δεν είναι δυνατόν ο παραγωγός να πεινά ο καταναλωτής να πληρώνει πανάκριβα και ο μεσάζων να αισχροκερδεί. Αυτή η κυβέρνηση δεν μπόρεσε να μειώσει το σπάταλο δημόσιο και δεν μπόρεσε να μειώσει τους δημοσίους υπαλλήλους. Επαναλαμβάνω κορμός της οικονομίας δεν μπορεί να είναι το 1.000.000 δημοσίων υπαλλήλων, αλλά η μικρομεσαία επιχείρηση. Αυτήν η ΝΔ την άφησε στην τύχη της, στα χέρια των πολυεθνικών και των τραπεζών.

Στην εξωτερική πολιτική της χώρας είστε αισιόδοξος;

Προφανώς όχι. Όσο σκληρό και να ακούγεται πρέπει να συμφωνήσουμε ότι η Πατρίδα δεν θα χαθεί από μια οικονομική κρίση. Μπορεί ο λαός να πιεστεί σα σφιχτεί, αλλά η κρίση θα περάσει. Η Ελλάς δεν χάθηκε ποτέ από οικονομική ανέχεια. Κινδυνεύουμε να χαθούμε από την ενδοτική εξωτερική πολιτική από την υποχωρητικότητα στα εθνικά θέματα. Η κυβέρνηση εγκατέλειψε το όνομα της Μακεδονίας και παλεύει για το πρόθεμα, βάζει στην ΕΕ την Αλβανία και την Τουρκία και έχει καταντήσει τον γενναίο αυτό ελληνικό λαό να χλευάζεται από Σκοπιανούς και Αλβανούς και οι τουρκικές φρεγάτες να κάνουν βόλτα στο Λαύριο. Η πολιτική του ζεϊμπέκικου και της κουμπαριάς έχουν ξεφτιλίσει την εθνική μας υπερηφάνεια και οι γείτονες έχουν αποθρασυνθεί. Η λύση είναι μία εθνική υπερήφανη πολιτική που θα καθιστά σαφές σε όλους ότι η Ελλάς πρέπει να γίνεται σεβαστή! Αυτή η πολιτική δεν θα επέτρεπε σε Σκοπιανούς, Αλβανούς και Μογγολικά φύλα να μας προκαλούν διότι θα γνώριζαν ότι οι συνέπειες θα ήταν επώδυνες για αυτούς. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί όμως να επιτευχθεί με αυτήν την Κυβέρνηση.

Στην Βουλή συζητήθηκε μάλιστα και το θέμα ένταξης της Αλβανίας σε ΝΑΤΟ και ΕΕ;

Πράγματι η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης αντί να στηλιτεύσουν το γεγονός ότι η Αλβανία βιάζει την ελληνική μειονότητα στην Βόρειο Ήπειρο της ανοίγουν διάπλατα το δρόμο. Της ανοίγουν το δρόμο όταν τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν γίνονται σεβαστά, όταν οι ελληνικές ιδιοκτησίες κατακλέβονται και όταν Έλληνες και Ελληνίδες καταδικάζονται από τα γελοία δικαστήρια της γείτονας χώρας επειδή ψέλνουν τον εθνικό μας Ύμνο και κρατούν την Ελληνική Σημαία. Εμείς λέμε όσο δεν συμμορφώνεται η Αλβανία καμία συζήτηση. Πρώτα θα σεβαστεί στο έπακρο την ελληνική μειονότητα και μετά βλέπουμε. Προσωπικά θεωρώ ότι πρέπει για την Βόρειο Ήπειρο να απαιτούμε ότι η Αλβανία για το Κόσσοβο.

Για την παρουσία πληθώρας οικονομικών μεταναστών στο κέντρο της Αθήνας;

Η πολιτική του ΛΑ.Ο.Σ για το μεταναστευτικό είναι σαφής. Έλεγχος των συνόρων και ποσόστωση. Δεν είναι δυνατόν η Ελλάς να λύσει το πρόβλημα της παγκόσμιας φτώχειας. Αυτή την στιγμή στο κέντρο της Αθήνας οι Έλληνες είναι πολιορκημένοι στην χώρα τους. Δεν μπορούν να μετακινηθούν. Πίσω από το δημαρχείο γίνεται το αδιαχώρητο. Μεταξουργείο, Άγιος Παντελεήμονας, Κυψέλη, Πατήσια, Ομόνοια και οι Έλληνες εγκαταλείπουν τις εστίες τους, η εγκληματικότητα αναπτύσσεται και δημιουργούνται μειονότητες στην Πατρίδα μας. Η Ευρώπη το έχει καταλάβει και το συζητά ενώ εμείς το έχουμε δημόσιο ταμπού. Κάποιοι που δεν έχουν επιχειρήματα βάζουν ταμπέλες, εμείς αντιλαμβανόμαστε το πρόβλημα, συμπαραστεκόμαστε στους συμπολίτες μας που διαμαρτύρονται σε όλες τις γωνιές της Ελλάδας (π.χ. Πάτρα) και πείθουμε ότι η καλύτερη φύλαξη των συνόρων, η ποσόστωση και η επαναπροώθηση των λαθρομεταναστών είναι η λύση για το καλύτερο μέλλον τόσο των Ελλήνων όσο και των μεταναστών.

Τέλος να ρωτήσουμε κάτι και για την επανεμφάνιση της τρομοκρατίας.

Τον περασμένο Δεκέμβριο ζήσαμε την διάλυση των Αθηνών. Πολιτικοί χώροι και ΜΜΕ επέτρεψαν σε αλήτες κουκουλοφόρους να στοχοποιήσουν την Δημοκρατία μας και την Αστυνομία. Η Αστυνομία και ιδιαιτέρως τα ΜΑΤ και η Άμεσος Δράση έγιναν στόχος. Πρέπει επιτέλους οι πολιτικές δυνάμεις να συμφωνήσουν ότι ο αστυνομικός είναι ο αρωγός της κοινωνίας και δεν μπορεί να υπάρξει καμία ανοχή σε κουκουλοφόρους και τρομοκράτες.

http://www.e-grammes.gr/article.php?id=3649

grpatriots
Ο Βουλευτής κ.Πλέυρης μπορεί να είναι παιδί πολιτικού αλλά μιλάει την γλώσσα της αλήθειας τα λέει έξω απο τα δόντια και είναι απο τους πλεον δθναμικούς και μάχιμους πατριώτες.
Πολιτικό τζάκι δεν μας πειράζει εάν ...ματώνει για την πατρίδα.
Εύγε στον Έλληνα Βουλευτή .
Όποιος βουλευτής απο οποιδήποτε κόμμα εκφράσει ίδιες απόψεις προτείνουμε να τον ψηφίσει ο Ελληνικός λαός .
Τέτοιους Ελληνες θέλουμε μέσα στην Βουλή - Έλληνες , όχι ....

Στη σκιά της ύφεσης βουλιάζουν τα χρηματιστήρια


Στη σκιά της ύφεσης βουλιάζουν τα χρηματιστήρια

Τα οικονομικά προβλήματα μεγάλων επιχειρήσεων και οι εκτιμήσεις ότι οι ανεπτυγμένες οικονομίες εισέρχονται στη χειρότερη ύφεση από το 1945, βύθισαν χθες τις διεθνείς αγορές. Ο δείκτης Dow Jones στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, υποχωρούσε 1,97% λίγο πριν από το κλείσιμο, ύστερα από τα προβλήματα ρευστότητας της General Motors που τη φέρνουν στα πρόθυρα χρεωκοπίας και μετά την εκτίναξη των απολύσεων και των κατασχέσεων ακινήτων που οδήγησαν τους οργανισμούς Fannie, Freddie και Citi σε πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των δανειοληπτών. Η πτώση της τιμής του πετρελαίου κάτω από τα 60 δολάρια το βαρέλι και οι επί τα χείρω αναθεωρήσεις των προβλέψεων για την κερδοφορία μεγάλων επιχειρήσεων σε ΗΠΑ και Ευρώπη οδήγησαν τις ευρωπαϊκές και ασιατικές αγορές σε μεγάλες απώλειες. Τα χρηματιστήρια της Ευρωζώνης έκλεισαν με πτώση κατά 5,42%, ενώ το ευρώ υποχώρησε σημαντικά έναντι του δολαρίου, φτάνοντας η ισοτιμία μέχρι τα 1,25 δολάρια. Ο φόβος της ύφεσης και οι εκτιμήσεις για περιορισμένη ζήτηση έριξαν τις τιμές των εμπορευμάτων, όπως των μετάλλων, επιδεινώνοντας τις προβλέψεις για τα κέρδη εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην αγορά των πρώτων υλών. Οι ασιατικές αγορές δέχθηκαν πιέσεις μετά την επιβράδυνση που σημείωσαν οι εξαγωγές της Κίνας, ενώ τα προβλήματα ρευστότητας στη Ρωσία άσκησαν μεγάλες πιέσεις στο ρούβλι και οδήγησαν το Χρηματιστήριο της Μόσχας σε απώλειες 12,64%. Στην Αθήνα ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 6,42% λόγω των επιθετικών ρευστοποιήσεων των hedge funds σε τραπεζικούς τίτλους.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyagor_1_12/11/2008_291739

ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΣ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ
http://grpatriots.blogspot.com/2009/03/blog-post.html

ΕΛΛΗΝΕΣ Ο ΙΧΩΡ ΚΥΛΑ ΣΤΙΣ ΦΛΕΒΕΣ ΜΑΣ

Είμαστε άξιοι των προγόνων μας ?
Αν όχι τι κάνουμε για αυτό ?

Όμηρος.
«ρέε δ’ άμβροτον αίμα θείο, ιχώρ, οις περ τε ρέει μαχάρεσση θεοίσιν».
(ιλιάς Ε 340 και Οδύσσεια 405).

Η ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ!!!


ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑ ΟΙ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ
Δύο πατριωτικά κόμματα, οι «Ελεύθεροι» (FPÖ) και ο «Συνασπισμός Μέλλον της Αυστρίας» (BZÖ)είναι πρώτα στην Αυστρία .
Αυτό που φοβάται η Ε.Ε. είναι γεγονός.
Οι πολίτες της Ευρώπης αγαπάνε τις πατρίδες τους , έχουνε ανάγκη απο εθνικές πολιτικές , δεν τους αρέσει να καθορίζει το μέλλον τους κάποιος τυχαίος χαρτογιακάς απο ένα μακρινό κράτος.

Οι πολίτες της Ευρώπης θα ξαναφτιάξουν την Ευρώπη των Εθνών και όχι των πολυεθνικών.


Απο αξιόπιστες πληροφορίες μέσα απο τις Βρυξέλλες μάθαμε πως το κυριότερο θέμα της συζύτησης στην έκτακτη σύνοδο κορυφής των ηγετών των ...κρατών... της Ε.Ε. δεν ήταν το οικονομικό αλλά ...η νίκη των Αυστριακών πατριωτών που αλλάζει την κεντρική Ευρώπη και θα αλλάξει την ροή της ιστορίας και σε άλλες χώρες σε όλη την Ήπειρο αλλά και τον κόσμο.

Πατριώτες των Εθνών Αγωνας ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ για Εθνική Αξιοπρέπεια.http://en.wikipedia.org/wiki/Alliance_for_the_Future_of_Austria
http://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_Party_of_Austria

Διαβάστε την αλήθεια για τα chemtrails από ειδικούςΗ πρώτη φάση του πολέμου μήπως έχει αρχίσει ?
Είναι περίεργο αλλά αξίζει να το διαβάσετε.

http://troktiko.blogspot.com/2009/03/chemtrails_02.html

Νεότερες πληροφορίες για την απρόκλητη επίθεση των νεαρών Σκοπιανών σε Έλληνες στην Οχρίδα


Πριν απο μερικά 24ωρα είχαμε γράψει για αγώνα ...μεχρι τέλους.
Αυτοί λοιπόν είναι οι Σκοπιανοί έτσι θα αντιδράσουν σε μια κρίση ...αύριο .
Ενώ Βούλγαροι και Αλβανοί θέλουνε να διαμελίσουν τα Σκόπια αυτοί μονίμως θα βλέπουνε εχθρό τους την Ελλάδα.
Δυστυχώς κάποιοι άλλοι έχουν αποφασίσει να πληρώσει τη <<νύφη >> η πατρίδα μας.
Αυτοί είναι οι Σκοπιανο-Αλβανο- Βούλγαροι με βοηθούς τους ,στον αγώνα ενάντια της Ελλαδός, Η.Π.- Τουρκία .
Όλα αυτά βεβαίως για το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο , τους αγωγούς τους και τον έλεγχο της ΝΑ Μεσογείου.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, οι εκδρομείς του τουριστικού γραφείου “Πυρετζίδης” με δύο λεωφορεία βρισκόταν στην πόλη των Σκοπίων, Οχρίδα. Μετά τη βόλτα στην πόλη, οι εκδρομείς επέστρεφαν στα λεωφορεία που ήταν σταθμευμένα περίπου κοντά στο κέντρο της πόλης. Πλησιάζοντας, ακούγονταν συνθήματα και... οι εκδρομείς είδαν ότι μία ομάδα νεαρών περίπου 17 με 20 χρονών να έχει γράψει συνθήματα πάνω στα λεωφορεία στα αγγλικά, ενώ στη θέα των Ελλήνων άρχισαν να τους πετάνε πέτρες. Οι γυναίκες από το γκρουπ έτρεξαν για να κρυφτούν στο λεωφορείο, μαζί με ένα μικρό ανήλικο αγοράκι που ήταν μαζί τους. Από τις πέτρες τραυματίστηκε ένας εκδρομέας, ενώ στην προσπάθεια τους να επικοινωνήσουν με τη σκοπιανή αστυνομία αυτό δεν κατέστη εφικτό. Με την παρέμβαση της ελληνικής διπλωματικής αποστολής στα Σκόπια, οι εκδρομείς επιστρέφουν εσπευσμένα στην Ελλάδα, ενώ οι Σκοπιανοί αποκατέστησαν τις ζημιές στα λεωφορεία, “σβήνοντας” τα υβριστικά συνθήματα που ήταν γραμμένα στα λεωφορεία. Η Ελληνική Κυβέρνηση έχει ενημερωθεί αρμοδίως και αναμένονται οι αντιδράσεις της.

troktiko.blogspot.com
(http://www.newsblog.gr)